Po latach planów i kolejnych decyzji politycznych i finansowych realizacja drogi ekspresowej S19 części trasy Via Carpatia przyspieszyła. Na Podkarpaciu jej odcinek ma mieć długość 169 km. 30 km jest już gotowe i otwarte, dla 24 km zostały zawarte umowy na projekt i budowę, 30 km jest na etapie przetargów w trybie projektuj i buduj, a dla 85 km opracowywana jest Koncepcja Programowa.

Droga Via Carpatia ma przebiegać z Kłajpedy na Litwie, przez Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię aż do Grecji. Nowy szlak komunikacyjny ma ożywić gospodarczo wschodnią część Unii Europejskiej. Jego polska część to 700 kilometrów długości, w ciągu dróg ekspresowych S-8 i S-19. Na Podkarpaciu oddano do użytku dwa odcinki: ze Świlczy do Kielanówki koło Rzeszowa oraz ze Stobiernej do Sokołowa Małopolskiego.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetargi na budowę dwóch kolejnych odcinków: z Sokołowa Małopolskiego do Niska oraz z Niska do węzła Lasy Janowskie na granicy z województwem lubelskim. Umowę na drugi z nich podpisano w czerwcu. Zakłada ona, że inwestycja podzielona na trzy części, budowane jednocześnie, powstanie w 3 i pół roku. Rozpoczęła się także procedura związana z przygotowaniem koncepcji budowy drogi z Kielanówki do Babicy i dalej do Barwinka na granicy ze Słowacją. To najdłuższy i najtrudniejszy technicznie fragment S19. Koszty jego budowy są szacowane na 10 mld złotych.