Poseł Wojciech Buczak zaapelował do szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego o uwzględnienie stanowiska wojewody przy podejmowaniu ostatecznej decyzji o zmianie granic Rzeszowa. Zgodnie z tym stanowiskiem do miasta miałoby być włączone sołectwo Matysówka z gminy Tyczyn i Miłocin z gminy Głogów Małopolski. W ocenie posła byłoby to korzystne rozwiązanie dla miasta i jednocześnie nie zagrażałoby dalszemu funkcjonowaniu tych gmin. Podczas zwołanej dziś konferencji prasowej radni Rzeszowa zapowiedzieli też batalię o bezpłatne bilety komunikacji miejskiej dla rzeszowskich uczniów.

Poseł Wojciech Buczak, kandydat PiS na prezydenta Rzeszowa, przypominał dziś, że władze miasta od kilkunastu lat corocznie występują z inicjatywą przyłączenia do Rzeszowa kolejnych sołectw i choć dotychczasowe decyzje MSWiA sprzyjały tworzeniu korzystnych warunków rozwojowych, to polityka miasta w tym zakresie utrudnia współpracę z sąsiednimi gminami.

Jeśli chodzi o obwodnicę poseł Wojciech Buczak uważa, że takiej współpracy nie ma, a jest to inwestycja bardzo potrzebna, która nie powstała, bo miasto nie złożyło na czas kompletnej dokumentacji. Odnosząc się do zmiany granic kandydat na prezydenta podkreślał, że samo poszerzanie po to, by pokazać w statystykach, że miasto jest większe nie ma sensu. Uważa, że w sposób naturalny Rzeszów powinien się powiększać w kierunku północnym, a najbliższa decyzja MSWiA powinna być zgodą na włączenie do miasta Matysówki i Miłocina.

Na dzisiejszej konferencji radni zapewnili, że nadal będą walczyć o bezpłatną komunikację dla uczniów z Rzeszowa. Dlatego radni złożyli wniosek o zwołanie w tej sprawie sesji nadzwyczajnej.