Krajowa Administracja Skarbowa połączyła administrację podatkową, kontrolę skarbową i służbę celną. To miało zapewnić skuteczny pobór podatków i ceł oraz zwalczać i zapobiegać przestępczości ekonomicznej. Efektem zmian na Podkarpaciu są między innymi większe aż o ponad 600 milionów złotych wpływy do budżetu państwa. Mówiono o tym podczas konferencji w Rzeszowie.

_