Cerkiew w Gorajcu określana jest jako perła architektury drewnianej. To miejsce zarówno kultu, jak i spotkań artystycznych. Na przykład tych organizowanych w ramach Gorajeckiej Nocy Muzycznej. W tym wyjątkowym miejscu wystąpił Chór Eteria ze Lwowa.

W sobotni wieczór w cerkwi w Gorajcu rozbrzmiewały greckokatolickie pieśni liturgiczne XVI i XVII wieku. Chórzyści ze Lwowa wystąpili z koncertem Wychwalamy Ciebie.

Jarosław Stupiński, Chór Eteria ze Lwowa - Jest to coś w rodzaju połączenia tradycyjnych, ukraińskich, etnicznych pieśni i pieśni liturgicznych wywodzących się z tradycji bizantyjskiej i wschodniej.

Dla liczącej 35 osób społeczności Gorajca cyklicznie muzyczne wydarzenia są niezwykłą atrakcją.

Henryk Nienajadło, sołtys Gorajca - Do takiej małej miejscowości kultura wchodzi takimi małymi drzwiami, ale pomalutku wchodzi, także jesteśmy bardzo zadowoleni.

Marcin Piotrowski, Stowarzyszenie Folkowisko - Jest wiele cerkwi, które są zarządzane jako muzea. Ta jest wyjątkowa, bo ma w sobie ten pierwiastek ludzki. Tutaj przychodzą ludzie.

W koncertach uczestniczą goście z różnych stron Polski. Koncerty to również okazja do promowania ludowych zespołów działających na terenie gminy. Do Gorajca warto przyjechać nie tylko w czasie muzycznych spotkań, ale również po to, aby wejść do wnętrza tej niezwykłej cerkwi, która za ikonostasem skrywa XVII-wieczną polichromię.