Łatwiejsze znalezienie pracy w przyszłości w dużej mierze zależy od wybranego kierunku studiów, a także jakości i poziomu kształcenia. Idąc tym tropem Politechnika Rzeszowska i Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu podpisały umowę patronacką. Dzięki niej absolwenci studiów licencjackich i inżynierskich z Jarosławia będą mogli kontynuować naukę na Politechnice. W planach są też wspólne studia podyplomowe i badania naukowe.

Sebastian Chrobak kończy pierwszy semestr studiów na kierunku budownictwo w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Po trzech i pół roku nauki zdobędzie tytuł inżyniera. Dzięki podpisanej umowie jego uczelni z Politechniką Rzeszowską, w przyszłości będzie mógł kontynuować studia do poziomu magisterskiego. Patronat Politechniki Rzeszowskiej nad PWSTE zakłada też pomoc w przygotowaniu nowych kierunków kształcenia i modernizacji programów nauczania już istniejących w jarosławskiej uczelni. To także otwarta droga do wspólnych projektów i badań naukowych, zdobywania na nie pieniędzy oraz okazja do współpracy studenckiej. Współpraca oznacza też wymianę kadry między uczelniami, a także dostęp do bazy naukowej.

Rektorzy uczelni podkreślają, że korzyści ze współpracy, mimo różnic w wielkości i potencjale uczelni będą więc obopólne. Pojawia się także kolejna możliwość dla młodzieży z regionu na rozpoczęcie studiów. Podczas ostatniego naboru chętnych do nauki na Politechnice było 10 tysięcy osób. Uczelnia mogła przyjąć tylko około 3 i pół tysiąca. Już teraz absolwenci obu uczelni mogą rozpocząć wspólnie studia podyplomowe. Na początek w ramach kierunku rachunkowość i finanse, następnie na pedagogice i kierunkach technicznych.