Spotkanie odbyło się w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy we Lwowie. A wzięło w nim udział około 200 osób z całej zachodniej Ukrainy, które dbają o zachowanie polskiej kultury i tradycji. I przekazywania jej najmłodszym.

W czasie mszy, która rozpoczęła spotkanie Rodziny Rodzin archidiecezji Lwowskiej - biskup senior - Marian Buczek mówił o potrzebie rozmowy i bliskich relacji, których nie zastąpią kontakty telefoniczne czy internetowe. Na spotkanie do Lwowa przyjechali Polacy z trzech obwodów: lwowskiego, iwanofrankowskiego i tarnopolskiego. Rodzina Rodzin, to wspólnota, która ich jednoczy i wspiera: materialnie i duchowo.

Dla wielu była to okazja by obejrzeć jasełka, posłuchać polskich kolęd i porozmawiać w języku przodków. Rodzina Rodzin działa w archidiecezji lwowskiej od 24 lat. Podtrzymuje polską tradycję i wiarę w Boga. Wspólny opłatek, występy lokalnych polskich artystów, prezenty i biesiada - to wszystko jednoczy Polaków na Kresach - podkreślał konsul generalny RP we Lwowie.

Inicjatorem powstania wspólnoty Rodzina Rodzin w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku był prymas tysiąclecia - kardynał Stefan Wyszyński. Na lwowskim gruncie idea została przeszczepiona właśnie z Warszawy. Lwowska Rodzina Rodzin zrzesza około 600 osób. Działa w lwowskiej parafii św. Antoniego, ale też w Mościskach i okolicach Tarnopola.