W Rzeszowie odbył się Zjazd Wyborczy Podkarpackiego Okręgu Młodzieży Wszechpolskiej. Nowym prezesem okręgu został wybrany Marcin Kowalski, który zastąpił na tym stanowisku Mateusza Lewickiego. Obecny na zjeździe poseł Robert Winnicki mówił m.in. o planach Ruchu Narodowego dotyczących tegorocznych wyborów samorządowych.

Jako najważniejsze wyzwania stojące przed Polską i Ruchem Narodowym, poseł Robert Winnicki. Wymienił: odwrócenie niekorzystnego trendu demograficznego, przeciwdziałanie "degeneracji kulturowej" oraz walkę z dominacją globalnych koncernów. Dodał, że w tegorocznych wyborach samorządowych Ruch Narodowy wystawi własne listy do sejmiku, a także do rad miast i powiatów. Jak tłumaczył poseł, potencjalną koalicję z ruchem Kukiz'15 Narodowcy odrzucają ze względu na odmienność postulatów. Pełnomocnikiem Ruchu Narodowego w województwie podkarpackim został Tomasz Buczek.

Na Podkarpaciu Stowarzyszenie Młodzież Wszechpolska liczy prawie 100 członków. W całej Polsce prawie 2 tysiące.