Po zmianach w rządzie, zmiany także w Sejmie. Posłowie PiS z regionu objęli stanowiska: Andrzej Szlachta - przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, Krystyna Wróblewska - wiceprzewodniczącej Komisji Polityki Senioralnej.

Andrzej Szlachta - Funkcja przewodniczącego komisji finansów publicznych jest ważna i prestiżowa, dlatego, że ta komisja pracuje nad najważniejszą ustawą sejmową, czyli ustawą budżetową. A budżet to jest funkcjonowania państwa, samorządów. Wiem, że to jest dla mnie wielkie wyzwanie, wielkie obowiązki, bo trzeba być na bieżąco w kontaktach z ministrem finansów, wiceministrami.

Krystyna Wróblewska - Komisja senioralna to nowa komisja w polskim parlamencie powołana w poprzedniej kadencji. Ale jest ważna ponieważ społeczeństwo polskie się starzeje. Chcemy przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo seniorów, o dobre zdrowie, o lepszą kondycję finansową. Dlatego też ta nasza komisja będzie nad tym wszystkim pracować.