Najlepsi uczniowie szkół średnich na Podkarpaciu otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów. Liczyły się wysoka średnia ocen i wybitne osiągnięcia w nauce albo innej dziedzinie. Wysokość stypendium to 2600 zł. Dziś stypendyści odebrali z rąk wojewody podkarpackiego symboliczne dyplomy.

Dyplomy odebrało dziś w Urzędzie Wojewódzkim ponad 200 najlepszych uczniów podkarpackich szkół średnich. Stypendium Prezesa Rady Ministrów może dostać tylko jeden uczeń w danej szkole. Poza wysoką średnią ocen, ważne są także osiągnięcia w jakiejś dziedzinie, np. w sporcie.