W Rzeszowie zakończyły się "Źródła Pamięci" - festiwal poświęcony trzem twórcom teatru pochodzącym z Podkarpacia: Jerzemu Grotowskiemu, Józefowi Szajnie i Tadeuszowi Kantorowi. Na zakończenie Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora wystawił "Trzynaście Sztuk Awangardowych".

Spektakl "Trzynaście sztuk awangardowych" Romana Siwulaka inspirowany jest utworami dramatycznymi Kenetha Kocha i szkicami Larry'ego Riversa. Aktor Teatru Cricot 2 stawia pytania o istotę awangardy w teatrze i jej kryteria.

Najważniejszym wydarzeniem Festiwalu było widowisko plenerowe "Blizna" przygotowane przez Leszka Mądzika. W ten sposób reżyser, scenograf oraz twórca Sceny Plastycznej KUL złożył artystyczny hołd ikonie europejskiego teatru współczesnego - profesorowi Józefowi Szajnie. Spektakl przygotowano w przestrzeni, którą przed laty dla pomnika "Przejście" wybrał sam profesor, były więzień obozu Auschwitz.

Twórczość Szajny, Grotowskiego i Kantora to dowód na istnienie teatru niezależnego, poszukującego. Ich spektakle mimo upływu lat inspirują tych, którzy na całym świecie zmieniają i tworzą teatralną przestrzeń - gestem, słowem i obrazem. Festiwal "Źródła pamięci" siedem lat temu stworzyła i wykreowała Aneta Adamska. Program Festiwalu wypełniły, obok spektakli teatralnych, pokazy filmów i promocje książek. Widzowie obejrzeli łącznie siedem przedstawień.