Już tylko kilkanaście dni zostało do rozpoczęcia funkcjonowania tzw. sieci szpitali. Podkarpackie placówki liczą na stabilność finansowania, a pacjenci na lepszy dostęp m.in. do diagnostyki i rehabilitacji. Część szpitali, na przykład Szpital Wojewódzki w Przemyślu, jeden z czterech w regionie zakwalifikowanych do tzw. trzeciego, najwyższego poziomu zabezpieczenia uważa, że te zmiany to duża szansa na lepsze funkcjonowanie i poprawę sytuacji finansowej.

Kiedyś szpital wojskowy, potem miejski, przychodnia kolejowa i największy w Przemyślu Szpital Wojewódzki to od dwóch lat jedna placówka medyczna. Połączenie, które budziło kontrowersje, a nawet protesty, miało być sposobem na oszczędności i usprawnienie organizacji. A w połączeniu z planowanymi inwestycjami, np. rozbudową kardiologii czy doposażeniem okulistyki, mają przełożyć się na wyjście z trwającej od lat spirali zadłużenia. Funkcjonowanie szpitala w nowym systemie ma to przyśpieszyć.

Choć umowa na kolejne cztery lata nie została jeszcze podpisana, już wiadomo, że jej wartość będzie wyższa niż suma kontraktów trzech placówek tworzących teraz szpital z roku 2015. Ważne też, że nie będzie już finansowej niepewności, bo kwota tzw. ryczałtu będzie stała przez cały czas obowiązywania umowy. Dodatkowo szpital będzie mógł sam decydować o tym, jak wyda pieniądze bez każdorazowej konsultacji z funduszem.

To niezwykle istotne dla przemyskiego szpitala, który podobnie jak wiele innych placówek, miał do tej pory ogromne problemy związane z nadwykonaniami na jednych oddziałach i niewykonanym kontraktem na innych. Dla pacjentów to też dobra informacja, bo pod koniec roku może zniknąć pojęcie limitowania świadczeń.

Szpital przygotowuje się też do zmiany związanej z priorytetowym traktowaniem pacjentów, którzy mają kontynuować leczenie, tak aby byli przyjmowani z ominięciem kolejek. I choć, jak w przypadku wszystkiego co nowe, nie brakuje też obaw, to sprawa jest już przesądzona. Od 1 października sieć zaczyna funkcjonować, a w niej 31 placówek z Podkarpacia, w tym wszystkie szpitale publiczne.