Kształcenie odpowiadające potrzebom rynku to najważniejsze założenie ogłoszonego w Rzeszowie Programu rozwoju edukacji w woj. podkarpackim do roku 2020. Dokument zakłada między innymi rozwój szkolnictwa zawodowego i naukę fachu, który przyda się na rynku pracy. Więcej szkoleń dla nauczycieli, lepiej wyposażone szkolne pracownie i kształcenie dorosłych. Wszystko po to, by absolwenci po skończeniu szkoły nie mieli problemów ze znalezieniem pracy. A dorośli mogli ją w każdej chwili zmienić na lepszą.

Mniej uczniów w szkolnych ławkach, starzejące się społeczeństwo i coraz większa rola kształcenia zawodowego. Tak wygląda diagnoza stanu edukacji w naszym regionie. A lekarstwem ma być program rozwoju edukacji w województwie podkarpackim do 2020 roku, ogłoszony dziś w Rzeszowie. To wspólna inicjatywa samorządu, wojewody i kuratorium oświaty.

- Chcemy zintensyfikować działania na rzecz poszerzenia współpracy z przedsiębiorcami w kontekście dostrzeżonych ich oczekiwań i rynku pracy. Chcemy także uruchomić kształcenie w nowych zawodach adekwatnie do oczekiwań pracodawców. Aby to się mogło dokonywać musimy postawić na doradztwo zawodowe dla młodych ludzi. – powiedziała wojewoda Ewa Leniart.

A oczekiwania pracodawców są bardzo konkretne. Według badań aż siedemdziesiąt procent pracodawców szuka osób z wykształceniem zawodowym.

Maciej Karasiński, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Przygotowanie kadry odpowiedniej powoduje po pierwsze, że odpowiadają oni na zapotrzebowanie pracodawcy co jest bardzo istotne, ale też mogą sami kreować miejsca pracy, czyli sami się zatrudniać.

Szkoły zawodowe mają uczyć tego, co przyda się na podkarpackim rynku pracy. A dodatkowe ręce do pracy mogą przydać się m.in. na rynku medycznym.

Maria Kurowska, wicemarszałek województwa podkarpackiego - Jako województwo prowadzimy szkolnictwo zawodowe bo prowadzimy siedem szkół okołomedycznych i jest to bardzo ważna sfera, w której też chcemy aby absolwenci nie tylko byli dobrze przygotowani, ale żeby mogli pracować na naszym rynku podkarpackim.

Nauka nowych zawodów, staże i praktyki w przedsiębiorstwach, skierowane do uczniów i nauczycieli to tylko niektóre z założeń programu. To także szansa dla pracę dla osób niepełnosprawnych.

Małgorzata Rauch
, podkarpacki kurator oświaty - Doposażyć gabinety terapeutyczne, w ogóle pracownie, przyjrzeć się jakości zajęć rewalidacyjnych z uczniami, ale nawet wesprzeć szkoły dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, uruchamianie zawodów pomocniczych. W tej chwili ministerstwo stworzyło taką możliwość i uczniowie ci mogliby przy odpowiednich warunkach kształcić się w zawodach pomocniczych takich, jak pomocnik krawca fryzjera, mechanika, ślusarza i stolarza.

Program rozwoju edukacji ma zapobiec kształceniu bezrobotnych absolwentów studiów wyższych. To także oferta dla dorosłych, którzy będą musieli odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy. A takich osób może być więcej, bo społeczeństwo także podkarpackie starzeje się. Dziś średnia wieku mieszkańca regionu to 37 lat. W roku 2050 będzie to już 54 lata.