"Ormiański ślad" to felieton o lwowskich Ormianach i o śladach ich historii, które we Lwowie ciągle można zobaczyć. W 650 rocznicę pierwszego przywileju dla Ormian Polskich nadanego przez króla Kazimierza Wielkiego sprawdzaliśmy na czym polegał „Ormiański faktor” czyli ormiański fenomen i jakie znaczenie miała ta potężna grupa narodowościowa w tworzeniu historii miasta.