O tym jak szybko i skutecznie uzyskać patronat TVP Rzeszów nad ciekawym i ważnym przedsięwzięciem.

Żeby uzyskać patronat należy wysłać pismo i wypełniony "Załącznik - opis imprezy" do dyrektora TVP Rzeszów na adres: e-mailem ( patronaty.rzeszow@tvp.pl ) lub pocztą na adres TVP S.A. Oddział w Rzeszowie, ul. Mjr. W. Kopisto 6, 35-310 Rzeszów  nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy/przedsięwzięcia.

I. REGULAMIN UZYSKANIA PATRONATU


1.
Pismo do dyrektora TVP Rzeszów o uzyskanie patronatu powinno zawierać:
- nazwę organizatora lub nazwy organizatorów,
- datę imprezy/ przedsięwzięcia,
- miejsce imprezy/ przedsięwzięcia.
- program lub opis/scenariusz imprezy/ przedsięwzięcia
- oczekiwania od TVP Rzeszów, jako patrona medialnego
- oferowane świadczenia organizatora
- oświadczenie o opłacaniu abonamentu
- podstawowe dane do kontaktu, w tym: imię i nazwisko, telefon osoby odpowiedzialnej za koordynację imprezy/przedsięwzięcia oraz adres e-mailowy.
2. Wypełniony "Załącznik - opis imprezy"  zgodnie z zawartym w nim wskazówkami.
3. Pismo i wniosek powinny wpłynąć do TVP Rzeszów przez e-pocztę lub drogą pocztową najpóźniej 21 dni przed imprezą lub przedsięwzięciem.
4. Plik zawierający pismo do dyrektora TVP Rzeszów o uzyskanie patronatu powinien być nazwany wg schematu: data imprezy (np. 2013.01.07) – miejscowość (np. Tarnobrzeg) – nazwa imprezy (Akademia małego studenta): 2013.01.07 Tarnobrzeg Akademia małego studenta.
5. Każde pismo i wniosek rozpatrywane są indywidualnie, w terminie do 7 dni.
6. W przypadku braku odpowiedzi należy uznać, że pismo o uzyskanie patronatu zostało rozpatrzone negatywnie.

II. OPIEKA MEDIALNA

TVP Rzeszów w przypadku przyznania patronatu medialnego może:
1. Zapowiedzieć i poinformować o przedsięwzięciu na stronie internetowej www.rzeszow.tvp.pl
2. Zapowiedzieć i poinformować o przedsięwzięciu w programie Kalejdoskop.
3. Uzyskać 50 proc. rabat na emisję komercyjnych reklam promujących wydarzenie i jego sponsorów.
4. Wyrazić zgodę na zamieszczenie wykonanych przez organizatora zdjęć z imprezy w galerii foto na stronie www.rzeszow.tvp.pl
UWAGA: TVP Rzeszów nie gwarantuje obsługi reporterskiej imprezy/przedsięwzięcia objętego patronatem. 

III. STRONA INTERNETOWA

Materiały do publikacji na stronie internetowej www.rzeszow.tvp.pl powinny zawierać:
1. Wypełniony plik tekstowy z informacjami o imprezie   "Załącznik - opis imprezy" .
2. Dodatkowe treści uzupełniające (np. program imprezy), które zostaną użyte w formie załącznika do strony internetowej prosimy przysyłać wyłącznie w formie pliku PDF. Dokumenty w innych formatach nie będą zamieszczane.
3. Element graficzny (logo, plakat) wyłącznie w postaci pliku JPG o formacie 16:9 (format 16:9 oznacza prostokąt o stosunku szerokości do wysokości jak 16 do 9 – orientacja pozioma).
UWAGA: Wykluczone są pliki w innym formacie. Uprzejmie prosimy o nieprzysyłanie plików, których rozmiar przekracza 1 MB.
4. Wszelkie uzupełnienia, poprawki i dodatkowe informacje prosimy kierować na adres patronaty.rzeszow@tvp.pl

W nagłówku e-maila proszę podawać nazwę imprezy/przedsięwzięcia oraz planowaną datę jej/jego odbycia.
5. Materiały, które nie spełniają wyżej wymienionych wymagań, nie będą publikowane na stronie internetowej!
6. Wszelkie zmiany w programie imprez objętych patronatem oraz opieką medialną należy zgłaszać najpóźniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem wydarzenia.
UWAGA: Jeżeli Organizator nie zgłosi zmian w odpowiednim terminie emisja informacji odbywać się będzie na podstawie wcześniej dostarczonych dokumentów.

IV. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

Organizator ma obowiązek:
1. Określenia w piśmie do dyrektora TVP Rzeszów rodzajów proponowanych świadczeń patronackich (wyeksponowanie banneru, roll – upu, tablicy, logo podczas imprezy, umieszczenie logo TVP Rzeszów na drukach związanych z imprezą itp.).
2. Uzyskania akceptacji TVP Rzeszów na druki z logo TVP Rzeszów.
3. W przypadku wypożyczenia  baneru/roll-up’a należy pobrać i wypełnić odpowiedni plik tekstowy Kwit na zwrot baneru  

4. W ciągu tygodnia po zakończeniu imprezy Organizator zobowiązany jest dostarczyć drogą elektroniczną dokumentację (również fotograficzną) dot. realizacji świadczeń wobec TVP Rzeszów.
UWAGA: Na drukach, w tym na zaproszeniach, plakatach oraz stronie lub stronach internetowych imprezy/przedsięwzięcia można używać wyłącznie logo TVP Rzeszów przesłane przez TVP Rzeszów.