O tym jak szybko i skutecznie uzyskać patronat TVP Rzeszów nad ciekawym i ważnym przedsięwzięciem.

Aby uzyskać patronat należy wysłać pismo i wypełniony "Załącznik - opis imprezy" do dyrektora TVP3 Rzeszów e-mailem (patronaty.rzeszow@tvp.pl) lub pocztą tradycyjną na adres TVP S.A. Oddział w Rzeszowie, al. Mjr. W. Kopisto 6, 35-310 Rzeszów nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem imprezy/przedsięwzięcia.

I. REGULAMIN UZYSKANIA PATRONATU

1. Pismo do dyrektora TVP3 Rzeszów o uzyskanie patronatu powinno zawierać: - nazwę organizatora lub nazwy organizatorów, - datę imprezy/ przedsięwzięcia, - miejsce imprezy/ przedsięwzięcia, - program lub opis/scenariusz imprezy/ przedsięwzięcia, - oczekiwania od TVP3 Rzeszów, jako patrona medialnego, - oferowane świadczenia organizatora, - oświadczenie o opłacaniu abonamentu, - podstawowe dane do kontaktu, w tym: imię i nazwisko, telefon osoby odpowiedzialnej za koordynację imprezy/przedsięwzięcia oraz adres e-mailowy.
2. Wypełniony "Załącznik - opis imprezy" zgodnie z zawartym w nim wskazówkami (do pobrania na stronie www.rzeszow.tvp.pl zakładka „Patronaty”).
3. Pismo i wniosek powinny wpłynąć do TVP3 Rzeszów przez e-pocztę lub drogą pocztową najpóźniej 14 dni przed imprezą lub przedsięwzięciem.
4. Każde pismo i wniosek rozpatrywane są indywidualnie, w terminie do 7 dni.
5. W przypadku braku odpowiedzi należy uznać, że pismo o uzyskanie patronatu zostało rozpatrzone negatywnie.

II. OPIEKA MEDIALNA

TVP3 Rzeszów w przypadku przyznania patronatu medialnego może:

1. Zapowiedzieć i poinformować o przedsięwzięciu na stronie internetowej www.rzeszow.tvp.pl,
2. Zapowiedzieć i poinformować o przedsięwzięciu w programie Kalejdoskop (wydarzenia kulturalne, targi, imprezy charytatywne, imprezy sportowe),
3. Udzielić 50 proc. rabatu na emisję komercyjnych reklam promujących wydarzenie i jego sponsorów,
4. Wyrazić zgodę na zamieszczenie wykonanych przez organizatora zdjęć z imprezy w galerii foto na stronie www.rzeszow.tvp.pl.

UWAGA:
TVP3 Rzeszów nie gwarantuje obsługi reporterskiej imprezy/przedsięwzięcia objętego patronatem. Informacje o wydarzeniach objętych patronatem są na bieżąco przekazywane do Sekcji Audycji Informacyjnych. Ostateczną decyzję o obsłudze medialnej podejmuje kolegium dziennikarskie.

III. STRONA INTERNETOWA

W materiałach do publikacji na stronie internetowej www.rzeszow.tvp.pl powinny się znaleźć:
1. Informacja prasowa z opisem imprezy, harmonogramem etc.
2. Dodatkowe treści uzupełniające (np. program imprezy), które zostaną użyte w formie załącznika do strony internetowej prosimy przysyłać wyłącznie w formie pliku PDF. Dokumenty w innych formatach nie będą zamieszczane.
3. Element graficzny (logo, plakat) wyłącznie w postaci pliku JPG o formacie 16:9 (format 16:9 oznacza prostokąt o stosunku szerokości do wysokości jak 16 do 9 – orientacja pozioma).
UWAGA:

Wykluczone są pliki w innym formacie. Uprzejmie prosimy o nieprzysyłanie plików, których rozmiar przekracza 1 MB.

4. Wszelkie uzupełnienia, poprawki i dodatkowe informacje prosimy kierować na adres: patronaty.rzeszow@tvp.pl.
5. Wszelkie zmiany w programie imprez objętych patronatem oraz opieką medialną należy zgłaszać najpóźniej na 4 dni robocze przed rozpoczęciem wydarzenia. Jeżeli organizator nie zgłosi zmian w tym terminie, materiały będą publikowane we wcześniejszej wersji.

UWAGA:
Telewizja Rzeszów publikuje na stronie http://rzeszow.tvp.pl/16974333/patronaty jedynie materiały przekazane drogą mailową przez organizatora, najpóźniej na 4 dni przed datą wydarzenia. TVP3 Rzeszów zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w treści notatek prasowych.

IV. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

Organizator ma obowiązek:
1. Określenia w piśmie do dyrektora TVP3 Rzeszów rodzajów proponowanych świadczeń patronackich (wyeksponowanie banneru, roll – upu, logo podczas imprezy, umieszczenie logo TVP3 Rzeszów na drukach związanych z imprezą, wymienienie TVP3 Rzeszów jako patrona medialnego podczas imprezy itp.).
2. Uzyskania akceptacji TVP3 Rzeszów na druki z logo TVP3 Rzeszów.

UWAGA:
Na drukach, w tym na zaproszeniach, plakatach oraz stronie lub stronach internetowych imprezy/przedsięwzięcia można zamieszczać wyłącznie logo TVP3 Rzeszów przesłane przez TVP3 Rzeszów. Logo zielone i czerwone są nieaktualne!!!
TVP3 Rzeszów zastrzega sobie możliwość odmowy publikacji materiałów na których widnieje nieaktualne logo stacji.

Celem wypożyczenia banneru/roll–upu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy na kilka dni przed planowanym odbiorem.

Osobą do kontaktu w sprawach związanych z patronatami medialnymi jest Monika Midura
tel. 17 86 13 332,
email: Monika.Midura@tvp.pl