Jeśli chcesz, żeby Twoje zdjęcie znalazło się w galerii TVP Rzeszów, prześlij je e-mailem na adres galeria.rzeszow@tvp.pl 


Fotografia musi być w formacie jpg o rozdzielczości 72 dpi, wymagana szerokość nie może być mniejsza niż 940 pikseli.

UWAGA! Zdjęcia nie mogą mieć bramek i wtopionych napisów.

Powinny mieć natomiast podpis: Wiosna w Rzeszowie_fot.Piotr Kowalski
czyli Tytuł (dużą literą)_(podkreślnik) fot.(kropka)imię i nazwisko autora lub pseudonim (bez kropki)

Jeden autor dziennie może przysłać maksymalnie pięć zdjęć. W e-mailu konieczne jest podanie numeru telefonu autora a w przypadku posługiwania się pseudonimem w podpisie fotografii także imienia i nazwiska (wyłącznie do wiadomości redakcji).