Ugrupowanie Wolność Janusza Korwin-Mikkego oraz Stowarzyszenie Skuteczni Piotra Liroya-Marca w nadchodzących wyborach samorządowych wystawią wspólnych kandydatów. Głównie w dużych miastach i do rad gmin i powiatów. Liderzy obu formacji mówili o tym podczas spotkania z mieszkańcami Rzeszowa.

Janusz Korwin-Mikke mówił w Rzeszowie, że w wyborach samorządowych, tak jak w każdych innych będzie walczył o to samo, czyli przywrócenie normalności i powrót do tradycyjnych wartości, z których najważniejsza jest wolność. Jego zdaniem, jest na to tylko jedna recepta: radykalne ograniczenie biurokracji, likwidacja większości podatków, przede wszystkim dochodowego oraz zerwanie z polityką zasiłków i dotacji.

Wiceprezes Stowarzyszenia Skuteczni, Maciej Maciejowski mówił, że oba ugrupowania wiele łączy. Dlatego do wyborów samorządowych, głównie na Podkarpaciu, wystawią wspólnych kandydatów. I dlatego połączenie siły obu ugrupowań ma być realną alternatywą dla wyborców. Prezes podkarpackich struktur partii Wolność zapowiedział, że wkrótce ugrupowanie przedstawi swojego kandydata na prezydenta Rzeszowa. Jak podkreślał, to człowiek znany i ceniony w mieście.