23 żywe raki wykryli funkcjonariusze KAS na polsko - ukraińskim przejściu granicznym Korczowa - Krakowiec. Zwierzęta przewożono w lodówce turystycznej w bagażniku busa na niemieckich numerach rejestracyjnych. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody i rozporządzeniem Ministra Środowiska raki objęte są gatunkową ochroną częściową i legalnie mogą być wiezione przez granicę tylko pod warunkiem zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Mężczyzna, który wiózł skorupiaki, nie posiadał stosownych dokumentów. Zwierzęta trafiły do Ogrodu Zoologicznego w Zamościu.