W obecności wiceministra infrastruktury, w Kamieniu w powiecie rzeszowskim, podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S-19 od węzła Podgórze do Kamienia. Ponad 10-kilometrowy odcinek ma kosztować 330 milionów złotych. Będzie gotowy za 3 lata.

Podpisana umowa daje zielone światło na zaprojektowanie trasy i przystąpienie do prac budowlanych. Nowy odcinek drogi ekspresowej S-19 zacznie się tuż przed miejscowością Kamień i jak obwodnica ją ominie, a zakończy się w Podgórzu. Gmina Kamień zyska na tej inwestycji aż dwa zjazdy z ekspresówki i rozwiąże problem hałasu i spalin z aut, które każdego dnia przejeżdżają przez centrum miejscowości.

S-19 wpisana jest w szlak Via Carpathia, biegnie od Litwy po Grecję. Na Podkarpaciu będzie przebiegać od województwa lubelskiego po Barwinek na granicy ze Słowacją. Odcinek Via Carpathia, za który odpowiedzialny jest rzeszowski oddział Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad, czyli od Lasów Janowskich po Barwinek ma być gotowy do 2025 roku. Cztery umowy, w tym ta dzisiejsza, są już podpisane. Kolejne dwie zostaną podpisane wkrótce. Via Carpathia ma zapewnione finansowanie z Krajowego Funduszu Drogowego, ale trwają starania o wpisanie trasy do sieci podstawowej Unii Europejskiej. To umożliwiłoby łatwiejszy dostęp do unijnych funduszy.

Droga ekspresowa ma kluczowe znaczenie nie tylko dla rozwoju gospodarczego wschodnich województw Polski, ale i bezpieczeństwa podróżnych, bo przeciążone drogi krajowe są miejscem wielu śmiertelnych wypadków.