Rzeczpospolita samorządowa to program dla ludzi, dla samorządów, dla wyborców - tak o propozycjach, z którymi Polskie Stronnictwo Ludowe idzie do jesiennych wyborów, mówił dziś w Rzeszowie szef partii w regionie. Poseł Mieczysław Kasprzak przedstawił założenia programowe ludowców, dotyczące samorządów i rodziny.

"Przywrócenie prawdziwej samorządności" oraz "Samorządy przyjazne rodzinom". To pierwsze elementy programu wyborczego, z jakimi ludowcy idą do jesiennych wyborów. PSL postuluje w nich na przykład ograniczenie do nadzoru prawnego roli urzędów wojewódzkich, zwiększenie roli samorządu wojewódzkiego i jego współpracy z powiatami i gminami, a także przekształcenie Senatu w izbę doradczą, reprezentującą samorządy terytorialne, gospodarcze czy zawodowe.

W kwestiach rodzinnych ludowcy proponują między innymi darmową komunikację dla dzieci, bezpłatne żłobki czy możliwość pracy przez dwa lata na pół etatu dla jednego z rodziców, po urlopie rodzicielskim. W najbliższym czasie ludowcy przedstawią dalszą część programu wyborczego dotyczącą m.in. polityki senioralnej oraz bezpieczeństwa.

Natomiast listy kandydatów np. do Sejmiku wojewódzkiego PSL ogłosi dopiero po oficjalnym ustaleniu termiu wyborów i rozpoczęciu kampanii wyborczej. Pewne jest natomiast, że partia nie będzie miała swojego kandydata w walce o fotel prezydenta Rzeszowa. PSL zdecydowało się poprzeć urzędującego Tadeusza Ferenca.