W Rzeszowie odbyła się konferencja konsultacyjna Ministerstwa Środowiska dotycząca rządowego projektu Polityki Surowcowej Państwa. Zmiany dotyczą między innymi usprawnienia systemu podatków związanych z wydobyciem i eksploatacją złóż, bo choć Polska zaliczana jest do krajów bogatych w surowce, do tej pory nie miała jasnej strategii. Teraz ma się to zmienić.

Dwanaście konferencji, każda w innym rejonie Polski, by poznać oczekiwania przedsiębiorców i samorządów zainteresowanych poszukiwaniem i eksploatacją złóż, od gazu i ropy naftowej, po ciepło z wnętrza ziemi. Do Rzeszowa przyjechali między innymi zainteresowani wydobyciem kruszyw pod budowę dróg np. ekspresowej S19, przedstawiciele kopalni, ale i samorządy. Wśród nich przedstawiciele powiatu jasielskiego, gdzie 160 lat temu narodził się przemysł naftowy.

Wiceminister środowiska mówił dziś w Rzeszowie, że w tej chwili powstaje między innymi program, który ma ułatwić wykorzystywanie energii wnętrza ziemi. Tu także są sugestie z Podkarpacia. Pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa i jednocześnie główny geolog kraju, zapowiedział w Rzeszowie, że planowane jest wykonanie w Karpatach najgłębszego w Polsce odwiertu na głębokość aż 7 kilometrów, by rozpoznać budowę geologiczną tego obszaru, na którym mogą się znajdować bogate złoża ropy i gazu i to gazu niekonwencjonalnego.