W Rzeszowie rozpoczęły się zajęcia Polonijnego Studium Choreografii. To jedyna na świecie szkoła kształcąca przyszłych choreografów polonijnych zespołów folklorystycznych. Uczestnicy przyjeżdżają na Podkarpacie z Europy, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Argentyny. Pod okiem fachowców poznają tajniki polskich tańców regionalnych i narodowych.

Artur i Oliwia przyjechali z Chicago. Oboje tańczą w zespołach polonijnych, on w Lajkoniku, ona w Polonii. W Rzeszowie wspólnie poznają folklor poszczególnych regionów Polski. Z kolei Maksymilian, Wanda i Koto przyjechali z Węgier, by - jak mówią - uczyć się od najlepszych. W tym roku zajęcia na pierwszym roku Studium Choreograficznego rozpoczęło 24 osoby z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Francji, Węgier i Czech oraz Rosji i Kazachstanu.

Przed uczestnikami trzy tygodnie z zajęciami od rana do wieczora po kilkanaście godzin dziennie, zaliczeniami i egzaminami. Później, przez kolejne trzy lata kolejne sesje zajęć właśnie w lipcu. W sumie aż 700 godzin nauki. Absolwenci rzeszowskiego studium prowadzą polonijne zespoły folklorystyczne na całym świecie. Od Syberii i Kazachstanu przez Szwecję, Niemcy i Francję, po Kanadę i Brazylię. Studium działa w ramach Uniwersytetu Rzeszowskiego i z dyplomem tej uczelni wyjeżdżają absolwenci po zakończeniu nauki.