W Sanoku podsumowano 25 lat działalności Euroregionu Karpackiego. Związek samorządów z terenu Polski, Słowacji, Ukrainy, Węgier i Rumunii zrealizował dziesiątki projektów, których celem był rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych regionów.

Przedstawiciele Euroregionu Karpackiego, spotkali się na zamku w Sanoku po to, by podsumować dotychczasową działalność, ale też nakreślić plany na przyszłość. Wyróżniono osoby najbardziej zaangażowane w realizację transgranicznych projektów. Najwięcej w dziedzinie ochrony dziedzictwa narodowego, w tym zabytków architektury drewnianej, po południowej i północnej stronie Karpat. Wszystko dzięki unijnym pieniądzom i wspólnym transgranicznym projektom. Tak powstało między innymi obserwatorium astronomiczne w Jaśle. Zrealizowano też wiele projektów kulturalnych.

Przed Euroregionem Karpackim kolejne wyzwania. O szansie na dofinansowanie ich realizacji zapewniał Adam Hamryszczak z ministerstwa inwestycji i rozwoju. W ramach jubileuszu 25 lat działalności, przedstawiciele Euroregionu zapalili watrę, symbol jedności społeczności zamieszkujących środkowo-wschodnią cześć Karpat. Euroregion Karpacki powstał w 1993 roku na mocy porozumienia między przygranicznymi obszarami Polski, Słowacji, Węgier i Ukrainy. Obecnie to w sumie 154 tys. km2 i ponad 15 mln ludności.