Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał nową szkołę artystyczną w Krośnie. Policealne Studium Animatorów Kultury będzie kształciło na czterech kierunkach: fotografia, taniec, teatr oraz kultura regionalna. Szkoła artystyczna zastąpi popularne studium kulturalno-oświatowe i bibliotekarskie.

Andrzej Zajdel jest jednym z absolwentów krośnieńskiego studium kulturalno-oświatowego. Przez 30 lat prowadził zespół folklorystyczny „Pogórzanie z Głowienki”, z którym zwiedził całą Europę. Wie jaką wartość dla społeczności lokalnej ma kultywowanie folkloru. Dziś „Pogórzan” prowadzi młodsze pokolenie choreografów. Następcy będą kształceni już w nowej szkole artystycznej - Policealnym Studium Animatorów Kultury, powstałym na bazie krośnieńskiego Państwowego Pomaturalnego Studium Animatorów Kultury i Bibliotekarstwa. Kształcenie będzie się odbywać w systemie dwuletnim. Od września uruchomiony zostanie nowy kierunek: animator kultury regionalnej, na który nie obowiązuje limitu wieku przy przyjęciu.

Nauka w Policealnym Studium Animatorów Kultury jest bezpłatna, także dla słuchaczy w zaocznych. Szkoła ma siedzibę w Krośnie przy ulicy Pika, czyli w budynku gdzie działała jej poprzedniczka. Opiekę merytoryczną i naukową nad Policealnym Studium Animatorów Kultury sprawuje UMCS w Lublinie, na którym będzie można kontynuować kształcenie po ukończeniu krośnieńskiego studium.