Premier Mateusz Morawiecki jest dziś na Podkarpaciu. W Rzeszowie stwierdził, że dużej grupie Polaków należy się uwłaszczenie, czyli zamiana wieczystego użytkowania gruntów na prawo własności. Podczas konferencji na osiedlu Pułaskiego premier mówił, że obowiązujące dziś rozwiązania to relikt PRL-u. Zmiany mają wejść w życie w styczniu przyszłego roku.

Premier Mateusz Morawiecki mówił w Rzeszowie, że dotychczas samorządy miały dowolność i swobodę w ustalaniu opłat za wieczyste użytkowanie. Zdarzało się że w ciągu roku rosły o kilkadziesiąt, a nawet kilkaset procent, stąd między innymi propozycja zmian. Premier mówił, że na wielu osiedlach problemem było przekształcenie użytkowania wieczystego na własność, bo wystarczyło, że jeden lokator nie zgodził się na wystąpienie z wnioskiem i zaczynała się droga przez mękę pozostałych właścicieli mieszkań. Stąd pomysł wyjścia naprzeciw oczekiwaniu 2,5 milinów obywateli.

Wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń poinformował, że już 1 stycznia 2019 roku każdy Polak, który jest właścicielem domu czy mieszkania, a jednocześnie użytkownikiem wieczystym gruntu będzie właścicielem i domu i gruntu. Wiceminister zapewniał, że operacja uwłaszczenia Polaków przebiegnie sprawnie i nie będzie możliwości, by ktokolwiek w danej nieruchomości ją zablokował. Dodał też, że sprawnie dokonane zostaną zmiany w księgach wieczystych, bo są na to zabezpieczone pieniądze i przygotowane kadry.