W Stalowej Woli odbyły się uroczystości jubileuszowe związane z stuleciem odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji odprawiono msze za ojczyznę i zorganizowano konferencję naukowa z udziałem prezesa IPN Jarosława Szarka a poświęconą wybitnym duchownym zaangażowanym w działalność opozycyjną arcybiskupowi Ignacemu Tokarczukowi i biskupowi Edwardowi Frankowskiemu.

Częścią uroczystości rocznicowych było nadanie imienia arcybiskupa Ignacego Tokarczuka temu rondu w Stalowej Woli. Arcybiskup uważany był przez władze PRL za jednego z głównych wrogów ustroju. Zasłynął z odważnych wystąpień, z przeciwstawiania się zakłamaniu i stanowczego piętnowania komunistycznego systemu oraz programu ateizacji społeczeństwa.

W Stalowej Woli odbyła się także konferencja naukowa pt Świadkowie Historii Abp Ignacy Tokarczuk, bp Edward Frankowski. Przypomniano wybitnych duchownych którzy byli nie tylko wzorowymi kapłanami ale także wielkimi działaczami społecznymi. Biskup Frankowski związany ze Stalową Wolą przez ponad 50 lat był mocno zaangażowany w utworzenie tu filii Wydziału Nauk Społecznych KUL ale także czynnie wspierał opozycję. Duchowny represjonowany przez władze komunistyczne, jest bardzo skromnym człowiekiem i nie lubi mówić o swoich dokonaniach.

W uroczystościach uczestniczyli naukowcy, duchowni a także historycy w tym prezes Instytutu Pamięci Narodowej. W roku 2018 mija także 200 lat od utworzenia diecezji sandomierskiej i także tej rocznicy poświęcono to spotkanie.