Pochodzą z niezamożnych głównie polskich rodzin, a dla wielu z nich zaproszenie rzeszowskiej Caritas było jedyną okazją zagranicznego wyjazdu. Uczestnicy kolonii przyjechali też do Rzeszowa.