Wyjazdowa sesja sejmiku województwa. Radni obradowali nie w Rzeszowie, a w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej, bo tematem był rozwój ziemi lubaczowskiej. Spotkanie było okazją do dyskusji o już realizowanych programach współfinansowanych z budżetu województwa, ale przede wszystkim o tym jakie wsparcie wciąż jest potrzebne jeśli chodzi o rozwój turystyki, rolnictwa i gospodarki w tym rejonie. Dlatego oprócz radnych w sesji uczestniczyli lokalni samorządowcy, przedsiębiorcy i rolnicy.