Około tysiąca osób przyjechało dziś do Jodłówki koło Pruchnika na II Diecezjalne Spotkanie Rodzin. Mszy Świętej przewodniczył biskup Stanisław Jamrozek. Caritas Archidiecezji Przemyskiej i miejscowa parafia zorganizowały piknik dla rodzin wielodzietnych. Wśród uczestników spotkania były rodziny posiadające sześcioro i więcej dzieci.

Uroczystości w Jodłówce rozpoczęły się od plenerowej Mszy Świętej, której przewodniczył biskup Stanisław Jamrozek. W wygłoszonej homilii podkreślał, jak ważna jest rodzina, a zwłaszcza wielodzietna, która uczy dziecko wielkiej odpowiedzialności, życzliwości i troski o rodzeństwo.

Na niedzielne spotkanie zaproszonych zostało ponad trzy i pół tysiąca rodzin z całej archidiecezji przemyskiej.