Uczniowie Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim wzięli udział w spotkaniu "Głogowski sztetl", którego częścią był program Szkoła Dialogu. Projekt ma kształcić w młodych ludziach tolerancję, ale też przełamywać uprzedzenia i uczyć historii swojej małej Ojczyzny.

Forum Dialogu to jedna z najstarszych fundacji działających na rzecz ograniczania przejawów antysemityzmu. W ramach projektu Szkoła Dialogu uczniowie z Głogowa Małopolskiego m.in. przeprowadzali wywiady ze świadkami historii. Efekty swojej pracy mogli oglądać podczas spotkania pod hasłem "Głogowski sztetl". Dla nich to także żywa lekcja historii, której częścią była wystawa zdjęć, dokumentów i pamiątkowej księgi z wpisami żydowskich uczniów, którzy kiedyś uczyli się w tutejszej szkole. Uczniów odwiedził Jan Reguła. Od urodzenia mieszka w Głogowie Małopolskim i pamięta czasy przed II wojną światową, kiedy Żydzi i Polacy żyli obok siebie.

Żydzi w Głogowie Małopolskim pojawili się już w XVIII wieku. Mieli nie tylko swoją gminę, ale też przedstawiciela w magistracie głogowskim. Przed II wojną światową Żydzi stanowili w Głogowie Małopolskim prawie 40% ludności. Holocaust wszystko zmienił. W czerwcu 1942 roku część Żydów rozstrzelano w głogowskim Borze, a reszta trafiła do obozu zagłady w Bełżcu.