Są wyniki referendum strajkowego w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Większość pracowników opowiedziała się za przeprowadzeniem akcji protestacyjnej.

Głosowanie trwało pięć dni, bo od poniedziałku do piątku. Było tajne, choć referendalna komisja kontrolowała aby wszystko było zgodne z zasadami i każda z osób, która zdecydowała się na udział mogła oddać tylko jeden głos. Liczenie głosów rozpoczęło się tuz po zakończeniu głosowania - wczoraj tuż po 20.00. A wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich - w sumie 8 związków zawodowych, które są w sporze zbiorowym z dyrekcją Wiadomo już że większość pracowników Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 opowiedziała się za strajkiem.

W sumie w głosowaniu wzięło udział 62 procent zatrudnionych w placówce, a 99 procent dało twierdzącą odpowiedź na pytanie, czy jesteś za czy przeciw. Ewentualny strajk, czy akcja protestacyjna to zgodnie z prawem ostatni etap sporu zbiorowego. Na razie jest ona na etapie podpisanego wczoraj protokołu rozbieżności. Teraz czas na mediacje.