W księgarniach ukazała się książka Jarosława Syrnyka Trójkąt bieszczadzki. Tysiąc dni i tysiąc nocy anarchii w powiecie leskim w latach 1944-47. Autor napisał historyczno-antropologiczą monografię wojennych stosunków polsko-ukraińskich. Akcentuje w niej tragedię ludności cywilnej, dla której historia okazywała się bardzo często pułapką.