Inwestycje o wartości ponad 60 milionów złotych zwiększą bezpieczeństwo przeciwpowodziowe na Podkarpaciu. Realizowane są zadania między innymi w rejonie Jasła, Sandomierza i Tarnobrzega. Na finiszu jest budowa wałów przeciwpowodziowych w Dębicy. Na dwóch kilometrach powstały tam zupełnie nowe zabezpieczenia przeciwpowodziowe, na kilku odcinkach korony wałów podniesiono do 5 metrów. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej już przygotowuje 23 kolejne podobne zadania.

Tylko w ciągu ostatnich 20 lat Wisłoka w Dębicy kilkakrotnie podtapiała okoliczne osiedla. W tym roku prowadzone są prace właśnie na prawym brzegu rzeki, ich wartość to 14 milionów złotych. Zakończenie prac w kontrakcie planowane jest na wrzesień, ale wykonawca już ma za sobą 85 procent prac. Utwardzona nawierzchnia na wale będzie pełnić funkcję ścieżki rowerowej i traktu spacerowego, w środku są przesłony przeciwfiltracyjne. Wykonawcy w ramach zadania uszczelniali też podstawy wałów.

To nie jedyna taka inwestycja prowadzona obecnie na Podkarpaciu. Zdania o wartości 10 milionów złotych prowadzone są na Ropie w Trzcinicy, tam powstaje wał o długości ponad 6 kilometrów, który ma ochronić przed powodzią 200 mieszkańców, rozpoczęły się także prace na Trześniówce w Tarnobrzegu, gdzie powstaje wał chroniący osiedla Sobów i Wielowieś, obejmie także budowę przepompowni w gminie Gorzyce. Całość będzie kosztowała ponad 11 milionów złotych.