W Paszczynie koło Dębicy zorganizowano obchody Wojewódzkiego Święta Ludowego. Uczczono tam przedwojennych parlamentarzystów i działaczy społecznych - wywodzących się z tej miejscowości.

Uroczystości święta ludowego rozpoczęły się od przemarszu z pocztem sztandarowym, podniesienie flagi i odśpiewania hymnu. Do Paszczyny przyjechali ludowcy z całego województwa. Z Paszczyny pochodzili posłowie Jan Siwula, Michał Jedynak i Jan Henryk Jedynak. Dwaj pierwsi pracowali w Radzie Państwa w Wiedniu i Sejmie Krajowym we Lwowie. Byli nie tylko politykami ale i działaczami społecznymi i gospodarczymi. Jan Henryk Jedynak walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, a w II Rzeczypospolitej przez wiele lat był posłem. Wszyscy oni walczyli o wolną Polskę i szczególnie dbali o życie ludzi na wsi.

W Wojewódzkim Święcie Ludowym uczestniczyli też strażacy. Dla Ochotniczej Staży Pożarnej z Paszczyny była to wyjątkowa uroczystość, bo dostali nowy samochód. Uroczystość uświetniły występy i śpiewy patriotyczne przygotowane przez dzieci młodzież ze Szkoły Podstawowej.