Uniwersytet Rzeszowski rozpoczął rekrutację kandydatów na studia w roku akademicki 2018/2019. Największa uczelnia w regionie przygotowała ponad pięć i pół tysiąca miejsc dla chętnych, na ponad 50 kierunkach kształcenia.

O szczegółach, m.in. nowych kierunkach i zasadach naboru, z profesorem Wojciechem Walatem rozmawiał Konrad Dudek.