9 maja to Dzień Europy, uważany za święto Unii Europejskiej. To właśnie tego dnia 1950 roku francuski polityk Robert Schuman ogłosił deklarację, która zapoczątkowała proces integracji Europy. Polska dołączyła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku i od tego czasu korzysta m.in. z funduszy strukturalnych.

Gmina Głogów Małopolski liczy ponad 19 tysięcy mieszkańców. W referendum akcesyjnym w 2003 roku za przystąpieniem do Unii Europejskiej opowiedziało się tu 62 proc. głosujących. Dziś trudno znaleźć w niej przeciwnika integracji. Głosy mieszkańców nie dziwią, bo przez te 14 lat gmina otrzymała z budżetu Unii 133 mln zł. Dzięki tej pomocy udało się m.in. wyremontować Dom Kultury, wybudować i wyposażyć ścieżki rowerowe, a także rozbudować i wyremontować wiele dróg. Niektóre tablice informujące o unijnym dofinansowaniu zdążyły już wyblaknąć, ale drogi i chodniki cały czas służą mieszkańcom.

Największą inwestycją w gminie Głogów Młp. współfinansowaną ze środków europejskich jest jak dotąd oczyszczalnia ścieków. Została wybudowana dwuetapowo - w 2009 i 2015 roku. Kosztowała 20 mln zł, z czego połowę wyłożyła Unia. Niebawem powstaną przy niej punkty selektywnej zbiórki odpadów oraz farma fotowoltaiczna. Łącznie przez 14 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Podkarpacie otrzymało z unijnego budżetu 30 mld zł. Dzięki tej pomocy zrealizowano ponad 11 tysięcy różnego rodzaju projektów o łącznej wartości ponad 50 mld zł. Ta kwota cały czas rośnie. W skali całego kraju kwota unijnego dofinansowania sięga 530 mld zł. Najwięcej, bo prawie 40 procent, wydaliśmy na infrastrukturę drogową, kolejową i lotniczą.

Ekonomista Krzysztof Kaszuba zwraca uwagę, że korzyści ekonomiczne z integracji europejskiej czerpią także zachodnie, bogate kraje. Podkreśla też, że fundusze strukturalne z Brukseli nie są żadną jałmużną lecz rekompensatą za otwarcie polskiego rynku. Przez 14 latach członkostwa Polski w Unii, PKB na jednego mieszkańca na Podkarpaciu wzrosło do 48 proc. średniej unijnej.