W Kalwarii Pacławskiej koło Przemyśla trwa dwudniowe sympozjum poświęcone historii i znaczeniu miejscowego Sanktuarium. Biorą w nim udział franciszkanie z całej Polski, naukowcy i historycy. To szczególne miejsce kultu rocznie odwiedza kilkaset tysięcy pielgrzymów. W Kalwarii franciszkanie przygotowują się też do misji. Sanktuarium powstało 350 lat temu i świętuje rok jubileuszowy.

Kalwaria Pacławska - Jerozolima Wschodu, nazywana jest też Jasną Górą Podkarpacia, przede wszystkim za sprawą dróżek kalwaryjskich, wielowiekowego kultu maryjnego i obrazu słynącego łaskami. Przybył tu z Kamieńca Podolskiego, terenu dawnej Rzeczpospolitej - dzisiejszej Ukrainy. Do II wojny światowej pielgrzymowali tu w większości wierni ze Wschodu. Dziś pielgrzymują tu ludzie z całej Polski i wielu krajów świata. Pielgrzymi przychodzą z konkretnymi intencjami, by wypraszać łaski za wstawiennictwem Matki Bożej Kalwaryjskiej. W zakonnym archiwum są setki podziękowań i świadectw wiary. Najczęściej dotyczą uzdrowień. Ojciec Edward - duszpasterz z Kalwarii szczególnie zapamiętał jedno z ostatnich - uzdrowienie kobiety z choroby alkoholowej.

Ojciec Marian Gołąb - prowincjał franciszkanów: "Tutaj formowali sie i wzrastali franciszkanie, którzy cieszą się chwałą w niebie: Św. Maksymilian Maria Kolbe tu nabierał oddechu przed egzaminami, tu żył ojciec Wenanty Katarzyniec - sługa Boży, którego proces beatyfikacyjny jest w toku, tu też formowali się bracia franciszkanie, którzy oddali życie w Peru." Grobowiec ojca Wenantego jest miejscem, gdzie pielgrzymi codziennie zostawiają setki próśb o wstawiennictwo u Boga w trudnych życiowych sprawach. Od 3 maja 1668 roku pątnicy przemierzają Dróżki Kalwaryjskie i modlą się przy kilkudziesięciu kaplicach.

Kalwarię Pacławską w XVII wieku założył wojewoda podolski Andrzej Maksymilian Fredro. Barokowy kościół zdobią freski słynnego lwowianina - Stanisława Stroińskiego, ale też ołtarze wykonane przez wybitnego rzeźbiarza lwowskiego Macieja Polejowskiego. To właśnie bogata historia, architektura, przeszłość i współczesność miejsca odwiedzanego przez setki tysięcy pielgrzymów rocznie stały się kanwą dwudniowego sympozjum w Kalwarii Pacławskiej.