Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie świętuje 115-lecie działalności. To najstarsza w Polsce, założona w 1903 roku, tego typu szkoła. Kształci m.in. przyszłych kucharzy, cukierników czy technologów żywności. Bogaty dorobek szkoły zaprezentowano podczas uroczystości w Filharmonii Podkarpackiej.

Pierwsze zajęcia w szkole odbyły się 1 maja 1903 roku - wtedy była to Krajowa Szkoła Mleczarska. Z biegiem czasu wprowadzano nowe kierunki kształcenia dla przemysłów: mięsnego, owocowo-warzywnego czy drobiarskiego. Obecnie Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie kształci 570 uczniów 21 oddziałach. Uczą się tu między innymi przyszli cukiernicy, piekarze, kucharze, a także technicy technologii żywności, hotelarstwa, organizacji reklamy, żywienia i usług gastronomicznych. 5 lat temu szkoła wprowadziła kolejną ścieżkę nauki - technika eksploatacji portów i terminali.

Podczas dzisiejszych obchodów 115-lecia działalności szkoły w Filharmonii Podkarpackiej, dyrektorka placówki podkreśliła, że praktyczne kształcenie to zasługa dobrze przygotowanej kadry. Tworzy ją 68 nauczycieli, z których zdecydowana większość to nauczyciele dyplomowani

Aleksandra Wanic
, dyrektor szkoły - Stwarzamy uczniom korzystne warunki do wszechstronnego rozwoju i jak pokazuje doświadczenie, są oni dobrze przygotowani do życia zawodowego i do dalszego kształcenia.

Małgorzata Rauch
, Podkarpacki Kurator Oświaty - To szkoła, która współpracuje z pracodawcami. A to jeden z najważniejszych kierunków współczesnej polityki państwa, która również w związku z reformą na ten właśnie aspekt pracy i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym kładzie szczególny nacisk.

Przez 115 lat szkoła doczekała się ponad 16 tysięcy absolwentów. Jednym z nich jest Włodzimierz Brydak. Naukę w Technikum Mleczarskim ukończył w 1963 roku. Przez kilkanaście lat pracował w zakładzie mleczarskim, a później został nauczycielem w swojej byłej szkole.

- Praca w zakładzie opierała się głównie na pracy ręcznej. Potem była modernizacja, a pod koniec mojej kadencji w szkole wszystko było już zmodernizowane, zautomatyzowane, zmechanizowane, więc całkiem inna była kiedyś ta praca w zakładzie mleczarskim.


Dla gości uroczystości z okazji 115-lecia, uczniowie szkoły przygotowali specjalny poczęstunek. Częścią jubileuszu jest również seminarium naukowe, po którym odbędzie się bal.