Roman Madejowski, rzeszowski pisarz i dziennikarz, w poszukiwaniu kamienia filozoficznego tym razem siada na krawężniku apamiętanym z dzieciństwa i młodości. Na tle krajobrazu Rzeszowa z lat 70-tych powstaje portret wieku dojrzewania. Nie ma w nim jednak zbędnej kreski, sentymentalizmu i emfazy. „Z krawężnika” wydał Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu.*** Mirosław Welz doktor nauk weterynaryjnych, a jednocześnie poeta, autor piosenek i aforysta. Wydał jedenaście tomików poetyckich, zdobył wiele nagród literackich. Jego ostatni publikacja to zbiór aforyzmów „W pestce myśli”. Książeczka, która zaczyna się od kropki i kropkę stawia na końcu. Wydało ją Wydawnictwo Libra.