Bezpieczeństwo energetyczne Polski to główny temat j dwudniowej ogólnopolskiej konferencji naukowej, która rozpoczęła się w Politechnice Rzeszowskiej. Przedstawiciele rządu, naukowcy, samorządowcy i szefowie koncernów paliwowych dyskutują o nowoczesnych źródłach pozyskiwania energii. Na przykład o wodorze jako paliwie przyszłości.

O poszukiwaniach nowych źródeł energii i związanych z tym nowinkami technologicznymi dyskutują w Rzeszowie eksperci z całej Polski oraz goście, np. ze Stanów Zjednoczonych czy Szwajcarii. Naukowcy i przedstawiciele branży energetycznej dzielą się wiedzą i pomysłami związanymi z dostosowaniem infrastruktury do zmieniających się potrzeb rynku. Uczestnicy debaty zwrócili też uwagę, że rozwój technologii opartej o nowe źródła energii musi nastąpić jak najszybciej. Przykładem może być rozwój rynku pojazdów elektrycznych.

Osobną część konferencji poświęcono zastosowaniu wodoru jako paliwa. Przedstawiono też rozwiązania użycia technologii opartej o zastosowanie tego gazu w różnych krajach np. Japonii. W Polsce takie podjęła np. Jastrzębska Spółka Węglowa.

Konferencja ma charakter interaktywny i można ją śledzić w Internecie na stronie Politechniki Rzeszowskiej. Można też zadać pytanie ekspertom.

Podczas drugiego dnia konferencji uczestnicy będą rozmawiać o kwestiach związanych z bezpieczeństwem energetycznym poszczególnych krajów. Ale nie zabraknie też spojrzenia na sektor energetyczny z perspektywy indywidualnych odbiorców. Na przykład o kwestiach cen i zastosowania w gospodarstwa domowych nowoczesnych technologii energetycznych.