Do księgarni w całej Polsce trafiła Księga Pamiątkowa: w setną rocznicę urodzin Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. Publikacja zawiera fotografie, teksty historyczne i teologiczne, ale też informacje o życiu byłego metropolity przemyskiego, nazywanego przez wielu biskupem niezłomnym. Album wydało rzeszowskie wydawnictwo Libra.

Księga powstała z inicjatywy Jerzego Adamskiego, obecnie wójta gminy Dydnia, który był blisko związany z Arcybiskupem Ignacym Tokarczukiem. Składa się z dwóch części: archiwalnej, będącej przedrukiem księgi wydanej w 1991 roku z okazji 25-lecia posługi biskupiej Jego Ekscelencji oraz współczesnej, zawierającej teksty o działalności arcybiskupa po 1991 roku, jak również wspomnienia po jego śmierci w 2012 roku.

W publikacji znajdziemy wiele fotografii z całego okresu życia Arcybiskupa Tokarczuka, a także przedruk dedykacji św. Jana Pawła II, który błogosławi autorom księgi jubileuszowej z 1991 roku. Księga zawiera też wiele ciekawych informacji o historii współczesnego kościoła w Polsce. Decyzją Sejmu rok 2018 jest rokiem Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. Podobną uchwałę przyjął sejmik województwa podkarpackiego.