Miasto zostało założone w 1368 roku przez króla Kazimierza Wielkiego. Z tej okazji odbyła się uroczysta sesja popularno-naukowa, podczas której przypomniano bogatą historię tego niewielkiego miasteczka, młodszego od Rzeszowa tylko o 14 lat.

Skromne miasteczko z bogatą historią, tak w skrócie można opisać niespełna 4-tysięczny Tyczyn. Powstaje tu dużo nowych domów, dlatego miasto bywa nazywane „sypialnią Rzeszowa". Bogatą historię Tyczyna przybliżono na sesji z okazji 650-lecia miasta. Prawa lokacyjne nadał Tyczynowi 14 marca król Kazimierz Wielki. W kolejnych wiekach właścicielami miasta były znane rody magnackie i arystokratyczne m.in. Pileckich, Wodzickich czy Branickich. Do najbardziej znanych zabytków Tyczyna należą XV-wieczny Kościół Parafialny pod wezwaniem Trójcy Świętej i Katarzyny Aleksandryjskiej oraz zespół pałacowo-parkowy, wybudowany w latach 1862-69 przez hrabiego Ludwika Wodzickiego.