Rozpoczęła się budowa drugiego łącznika autostradowego w okolicach Przeworska. To bardzo ważna inwestycja dla miasta i okolicznych miejscowości, która ma ułatwić życie kierowcom i przyciągnąć do tej części regionu nowych inwestorów.

Nowa droga będzie miała około 2 km długości i szerokość 7 metrów, po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Powstanie także droga serwisowa, przejście dla zwierząt i bariery energochłonne. Nowa droga, która bezpośredni połączy już istniejący węzeł autostradowy Przeworska z trasą krajową numer 94 ma być gotowa w październiku. Inwestycja ważna jest także dla wszystkich okolicznych samorządów, bo nie tylko ułatwi dojazd w kierunku Kańczugi i Dynowa, ale otwiera także nowe możliwości rozwoju tych terenów. Budowa drugiego łącznika autostradowego Przeworska będzie kosztowała ponad 23 miliony złotych. Blisko 20 milionów będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, resztę dołoży budżet państwa.