Wyremontowany oddział chirurgii naczyniowej, nowy sprzęt w pracowni tomografii komputerowej i pracowni rentgenowskiej. To zakończone właśnie duże inwestycje w mieleckim szpitalu. W sumie kosztowały niemal 5 milionów złotych.

Nowym nabytkiem mieleckiego szpitala jest tomograf komputerowy - 64-rzędowy z systemem dozowania dawki promieniowania i automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu. Zastąpił 10-letni aparat, na którym jeszcze do listopada byli badani pacjenci placówki. Nowa pracownia tomografii kosztowała prawie 2,5 miliona złotych, a ponad połowa tej kwoty do pieniądze z rezerwy celowej budżetu państwa.

Prawie milion złotych kosztował natomiast nowy cyfrowy rentgen śródoperacyjny, który zmniejsza o połowę dawkę promieniowania i skraca czas zabiegów. Kupiony przez samorządy miasta i powiatu przy współudziale środków własnych szpitala, a kolejny milion samorząd powiatu zainwestował w remont pomieszczeń oddziału chirurgii naczyniowej.

Fot. arch. Fot. arch. 5 milionów złotych przeznaczy Wojewódzki Urząd Pracy na realizację projektów związanych z kształceniem zawodowym i współpracę szkół z pracodawcami. Chodzi między innymi o doskonalenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli zawodu poprzez staże u pracodawców, ale też praktyki zawodowe uczniów w firmach, autorskie klasy i programy nauczania oraz tworzenie w szkołach profesjonalnych pracowni zawodowych.

W ogłoszonym konkursie wnioski będą mogły składać nie tylko szkoły i ich organy prowadzące, ale również pracodawcy i organizacje pracodawców. Minimalna wartość projektu to 50 tys. zł, a poziom dofinansowania ze środków unijnych może wynosić aż do 90 proc. wartości projektu. Wszystko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.