O szczegółach pilotażowego programu rozmawiano w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno - Ekonomicznej w Jarosławiu. Cel to ujednolicenie programu nauczania i wyrównanie poziomu w klasach mundurowych. Zajęcia mają trwać w sumie 1,5 roku i kończyć się przysięgą. A absolwenci będą mieć pierwszeństwo w naborze do obrony terytorialnej i zawodowej armii.

Waldemar Zubek, dyrektor biura ds. proobronnych MON - W programie mogą startować licea, technika szkoły ponadgimnazjalne z całego kraju zgłaszając aplikację zgłaszając się w programie aplikacyjnym do programu pilotażowego w Ministerstwie Obrony Narodowej, gdzie staramy się pierwszy nabór, zeszłoroczny został dokonany. W tej chwili trwa drugi nabór staramy się doprowadzić do sytuacji w której na terenie kraju powstanie sieć szkół pokrywająca w miarę możliwości powiaty, województwa w taki sposób żeby każdy uczeń chcący rozpocząć tę edukację mundurową miał łatwy dostęp do tego typu szkoły.

Program pilotażowy dla klas mundurowych wystartował w ubiegłym roku. To zajęcia w klasach i w terenie także na poligonach. Uczniowie w ciągu trzech semestrów nauczą się musztry, podstaw strzelectwa i taktyki. W programie jest też kurs pierwszej pomocy i survival. Nauczycielami będą instruktorzy z jednostek wojskowych na Podkarpaciu z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich i 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. W całym kraju w programie pilotażowym bierze udział 57 szkół, w tym cztery z naszego regionu. Kolejnych pięć ma dołączyć w tym roku.