Urodzony w 1879 r. w Jasieniu Władysław Wilk bardzo szybko zaangażował się w działalność Związku Walki Czynnej. Tajna, elitarna i stosunkowo nieliczna organizacja wojskowa - pod komendą Józefa Piłsudskiego - rozwinęła głównie we Lwowie i Krakowie, miała także swoich członków w Rzeszowie. Wśród nich 6 stycznia 1911 roku znalazł się również Władysław Wilk, pseudonimu „Rudolf”. Był współorganizatorem Związku Strzeleckiego, który powstał w Rzeszowie.

Pierwszą kompanię rzeszowiaków, liczącą 240 strzelców, wysłał do Krakowa 5 sierpnia 1914 r. pod dowództwem Leopolda Kuli. W następnych tygodniach wysłał nad Wisłę jeszcze kilkuset strzelców. 12 września osobiście wyruszył na czele 370 ochotników do obozu szkoleniowego w Krakowie. Po wielu latach swej ofiarnej służby w Strzelcu, Legionach i w Wojsku Polskim w 1925 r. „Rudolf” przeszedł w stan spoczynku. Nabył dwór we wsi Bystrzyca, w powiecie ropczyckim. Na emeryturze, gnębiony chorobami, „Rudolf” był odwiedzany przez dawnych towarzyszy broni i kolegów z wojska. Kiedy w 18 września 1932 r. z udziałem Prezydenta RP odsłaniano pomnik płk. Leopolda Lisa-Kuli miał mu przypaść zaszczyt wręczenia matce bohatera Krzyża Wołyńskiego. Uniemożliwiła mu to jednak ciężka choroba. Zmarł w 21 lutego 1941 r. w Rzeszowie. Spoczął na rzeszowskim cmentarzu Pobitno, dwie alejki od sarkofagu płk. Leopolda Lisa-Kuli.