Polskie Stronnictwo Ludowe chce niższego podatku VAT na zakup domowych instalacji do produkcji energii odnawialnej. Ma być to kolejny krok do walki ze smogiem, oraz zwiększenia produkcji tzw. zielonej energii, zamiast dotowania przez państwo energii węglowej. O szczegółach projektu poinformował w Rzeszowie poseł Mieczysław Kasprzak.

Projekt ustawy autorstwa PSL zakłada zmniejszenie do 7 procent, dotychczas obowiązującej, 23-procentowej stawki VAT za instalacje energii odnawialnej. Według propozycji ludowców obniżka miałaby obowiązywać od początku przyszłego roku i dotyczyć tylko i wyłącznie przydomowych instalacji do 40 kW mocy, takich jak np. panele fotowoltaiczne czy małe wiatraki.

Zwiększyłoby to zainteresowanie, a przede wszystkim obniżyło koszty po stronie obywateli. VAT przy różnych formach wsparcia jest kosztem niekwalifikowanym. To znaczy, że podatek za montaż przydomowej instalacji energii odnawialnej, kupionej z wykorzystaniem np. dotacji od samorządu, musi zapłacić gospodarstwo domowe.

Tymczasem, jak podkreślają ludowcy, zgodnie ze zobowiązaniami wobec Unii Europejskiej, do 2020 roku Polska ma osiągnąć 15 procentowy udział energii ze źródeł odnawialnych, w krajowym zużyciu energii. Projekt ustawy PSL ma zgłosić pod obrady Sejmu w tym tygodniu.