17 lutego Teatr Studencki „Dobry Wieczór” z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przedstawił komedię Józefa Blizińskiego „Marcowy kawaler”. Sztuka została zaprezentowana w Auli Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.

Młodzi studenci wyruszyli na podbój desek teatru w całej Polsce. Gościli już min. w Łodzi, Rzeszowie, oraz Łańcucie. Za każdym razem ich występy spotykają się z dużą aprobatą publiczności. „Marcowy kawaler pokazuje szereg zwyczajów i przysłów ludowych z terenów Kujaw. To sztuka, która ukazuje to wszystko, co było nośnikiem polskości w czasach zaboru.”- mówił o. Dariusz Drążek, reżyser przedstawienia. Po zakończonym spektaklu swoją wdzięczność wyraził ks. infułat Wiesław Szurek, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, który wzorując się na słowach św. Jana Pawła II podkreślił, że narody bez pamięci i bez kultury przemijają. Wyraził również swoje pragnienie, by Teatr „Dobry Wieczór” nieustannie odsłaniał korzenie polskości i pokazywał ich życiodajną moc. Sztuką „Marcowego kawalera” Teatr Studencki z Torunia rozpoczął rok setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Kolejną ma być spektakl Adama Mickiewicza noszący tytuł „Konfederaci Barscy”, którego premiera już 24 lutego w Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.