Archiwum Państwowe w Przemyślu otrzymało cenny dar od żony pochodzącego z tego miasta profesora Janusza Homplewicza, pracownika naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Rzeszowskiego. To tysiące dokumentów i zdjęć, dotyczących między innymi Powstania Styczniowego, Legionów Polskich i walk o Lwów w 1918 roku.

Zaświadczenia, legitymacje, książki i fotografie, rodzinne archiwum gromadzone przez profesora Homplewicza to tysiące dokumentów, pokazujących nie tylko losy jego najbliższych ale poprzez ich życie także historię Polski na przestrzeni ostatnich 150 lat. Wszystkie materiały zostały podzielone tematycznie, a każda z kilkuset teczek, w których są przechowywane, dokładnie opisana. Najstarsze i najcenniejsze dokumenty dotyczą Powstania Styczniowego. To między innymi zdjęcia jego uczestników oraz pamiętnik z okresu walk. Jest też, napisany kilka lat po powstaniu, modlitewnik za Ojczyznę z opisem najważniejszych dat w historii Polski.

W przekazanych do archiwum materiałach są także dokumenty dotyczące Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego oraz walk o Lwów w 1918 roku. Lwowa dotyczą także inne materiały, między innymi działalności Związku Obrońców Miasta oraz powstania Cmentarza Orląt. To na przykład przedwojenny przewodnik i plan tej nekropolii. W archiwum rodziny Homplewiczów wyjątkowe miejsce zajmuje korespondencja prowadzona z najbliższymi i przyjaciółmi z całego świata. Jej częścią są cenne dziś pocztówki i świąteczne kartki, nawet te z okresu I wojny światowej.