Sensacyjne odkrycie w Bazylice Ojców Bernardynów w Rzeszowie. Podczas renowacji posadzki w głównej nawie świątyni natrafiono na wejścia do dwóch krypt.

Pochodzą prawdopodobnie z XVII wieku, a spoczywa w nich kilka osób.