Historia jej życia to gotowy materiał na scenariusz filmowy - w czasie II Wojny Światowej była żołnierzem m. in. Narodowej Organizacji Wojskowej, po jej zakończeniu więziona przez władze komunistyczne, następnie pomagała Polakom na wschodzie. Uroczystość w Stalowej Woli była okazją do promocji najnowszego filmu dokumentalnego o działaczach Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

Rzadko kiedy urodziny gromadzą tyle osób w jednym miejscu, sala widowiskowa stalowowolskiego Domu Kultury była pełna, a wśród składających życzenia byli koledzy Marii Mireckiej z konspiracji m.in. związany z partyzantka ziemi kieleckiej Henryk Atemborski, który w tym roku będzie świętować 90 urodziny, przybyli też przedstawiciele miejscowych władz, organizacji patriotycznych i mieszkańcy.

Powstał film Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, do końca wierni Polsce. Ten film jest po raz pierwszy wyświetlany w Polsce, bierze w nim udział Maria Mirecka-Loryś, która obchodzi 102 urodziny. Jubilatka to postać wyjątkowa. Bohaterka czasów wojny i okupacji, prześladowana, więziona, całe swoje życie poświęciła ojczyźnie i rodakom. W 1940 roku Maria Mirecka została komendantką Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet w powiecie niżańskim, a później w okręgu rzeszowskim. Była kurierką Komendy Głównej NOW. Tadeusz Bór-Komorowski awansował ją do stopnia kapitana.

Po wojnie aresztowana przez bezpiekę Maria Mirecka-Loryś brutalnie przesłuchiwana między innymi w Warszawie, trafiła do więzienia w Krakowie. Jej brat został skazany na karę śmierci ona sama opuściła więzienie na mocy amnestii, a zagrożona ponownym aresztowaniem opuściła Polskę. Od lat pięćdziesiątych mieszkała w USA gdzie zaangażowała się w pracę organizacji polonijnych Organizowała pomoc dla internowanych w stanie wojennym i Polaków na Wschodzie.

Zorganizowany przy okazji urodzin pokaz filmu o działaczach Narodowego Zjednoczenia Wojskowego to hołd oddany takim jak ona, świadectwo tego, co robili ludzie dla których Ojczyzna była ważniejsza niż życie, a z których dziesiątki lat propagandy robiły wyłącznie czarne charaktery.